1/1/21

BWV 16

La festivitat de la Circumcisió de Crist, el Cap d'Any luterà, ha estat una de les més beneficiades en quant al nombre de cantates que han arribat als nostres dies, car se'n conserven cinc a més de la quarta de l'Oratori de Nadal. Aquestes són les BWV 16, 41, 143 (dubtosa), 171 i 190, de les quals tot seguit n'analitzarem la primera, la cantata HERR GOTT, DICH LOBEN WIR BWV 16 que s'estrenà a Leipzig l'1 de gener de l'any 1726.
Aquell any Bach relaxà el ritme compositiu que havia mantingut els tres anys anteriors, en els quals pràcticament engendrava una cantata a la setmana, si no més. La primera part de l'any, per exemple,  executà un bloc de cantates del seu cosí Johann Ludwig, cosa que ens fa recordar que el càrrec de Bach a Lepizig no l'obligava en cap cas a escriure la música que s'executava a les esglésies sinó solament a escollir-ne l'adequada i supervisar-ne la interpretació.
L'autor del text, Georg Christian Lehms, es desvincula de les lectures del dia i realitza una pregària genèrica al benestar en l'any que comença. El primer moviment de la cantata, Herr Gott, dich loben wir (Senyor Déu, et lloem!), prové de la versió alemanya del Te Deum de Martí Luter. Amb ella Bach  confecciona un breu cor introduït pel tema dàctil del baix continu, al qual qual se sumen oboès i violins i les veus del cor excepte els sopranos, als quals s'encomana el cantus firmus de la melodia luterana, reforçats per la trompa. No deixa de ser estrany aquest moviment en una cantata d'Any Nou, habitualment imbuïdes d'aquella brillantor majestàtica de les grans ocasions, amb fanfàrries de trompetes i timbales. Potser Bach va notar especialment cansats els seus músics i cantants enmig de les celebracions nadalenques i va voler rebaixar-los l'esforç.
El segon moviment és el recitatiu de baix So stimmen wir (Aquest és el càntic que entonem), en el qual es convida a entonar un cant de lloança que esclata al següent moviment, el cor Laßt uns jauchzen, lasst uns freuen (Fem crits de joia i alegrem-nos!), en el qual s'alternen passatges d'orquesta i cor en ple amb intervencions solistes del baix, aquestes només acompanyades de violins i continu. Es tracta d'una peça certament curiosa pel seu esperit divertit i un punt juganer, fins i tot podria dir-se que bromista, sobretot si ens fixem en la partitura de la trompa.
El recitatiu de contralt que segueix, Ach treuer Hort (Oh, escut fidel), condueix a la única ària de la cantata, encomanada al tenor i titulada Geliebter Jesu, du allein (Estimat Jesús, només Tu seràs). Emergeix aquí aquell esperit de joia continguda que Bach sempre inclou en algun moment de les seves obres nadalenques, generalment utilitzant el deliciós timbre dels oboès, ja siguin els d'amore o, com en aquest cas, el da caccia, tot i que en una revisió posterior Bach el substituí per una violetta, aparentment referint-se a la viola da gamba. 
I arribarem a la coral final, All solch dein Güt wir preisen (Enaltim tota aquesta bondat), que no constava al llibret de Lehms i que, per tant, devia ser afegida pel propi Bach. Aquest escollí la darrera estrofa de Helft mir Gotts Güte preisen, una coral de Cap d'Any de Paul Eber escrita cap al 1580 cantada amb una melodia d'origen profà adaptada a l'ús religiós per Joachim Magdeburg més o menys a la mateix època. Interpretada a capella colla parte, als sopranos els acompanyen trompa, violí i oboè primers, als contralts violí i oboè segons a més de la viola (que singularment deixa sols els tenors), mentre que, com és lògic, el continu doblarà els baixos. 
Així conclou aquesta certament peculiar cantata, que inaugurà l'any 1726 a les esglésies de Leipzig.

J.M.S


Cantata BWV 16

HERR GOTT, DICH LOBEN WIR

Festo Circuncisionis Christi (Diada de Cap d'Any)

Estrenada: 1 de gener de 1726

Text: Martí Luter (1), G. Christian Lehms(2-5) i Paul Eber(6)


1. COR

Senyor Déu, et lloem!

Senyor Déu, et donem gràcies!

A Tu, Déu Pare Etern

El Món sencer honora.

***

2. RECITATIU (Baix)

Aquest és el càntic que entonem

En aquest temps d'alegria

Amb fervorosa oració,

I et mostrem, Oh Senyor,

En aquest primer dia de l'any 

El nostre cor com a primera ofrena.

Quantes coses has fet Tu des de l'eternitat

Per a la nostra salvació,

I quant amor i fidelitat més

Han de rebre encara els nostres cors?

El teu poble de Sió viu en pau absoluta

Rebent felicitat i benedicció.

Al teu Temple ressona

El cant dels Psalms i el so de l'arpa

I la nostra Ànima crema

Amb l'ardent fervor de la oració

Dels nostres cors i les nostres boques!

Ah! No hauria doncs per tant

Ressonar un nou càntic

Entonat per nosaltres, amb amor ardent?

***

3. COR & ÀRIA (Baix) 

Fem crits de joia i alegrem-nos!

La bondat i fidelitat divines

Es renoven cada matí!

B: La seva mà corona i beneeix.

Si d'això no dubteu, llavors restareu

Per sempre benaurats i feliços!

***

4. RECITATIU (Alt)

Oh, escut fidel,

Protegeix també la teva Paraula,

Protegeix l'Escola i l'Església,

Doncs així s'engrandirà ton reialme

I s'enganyarà l'astúcia de Satanàs!

Preserva només la Pau

I la nostra amada placidesa.

Amb això ja en tenim prou

Per a sentir-nos satisfets.

Oh, Senyor! Aquesta terra

Tu la seguiràs regant,

Tu la seguiràs millorant,

Tu la seguiràs construint,

Amb les teves mans 

I les teves benaurances.

Com en serem, de feliços

Si seguim creient per sempre

En Tu, mon Jesús, mon Salvador!

***

5. ÀRIA (Tenor)

Estimat Jesús, només Tu seràs 

El tresor de la meva Ànima!

Als nostres cors hi seràs present

Per sobre de tots els tresors.

I quan es trenqui el fil de la vida

El nostre esperit vessarà de divina joia 

I els nostres llavis cantaran amb ardor:

Estimat Jesús, només Tu seràs

El tresor de la meva Ànima!

***

6. CORAL

Enaltim tota aquesta bondat

Oh, Pare a la Trona Celestial!

Bondat que tu ens dispenses

A través de Crist, el teu Fill,

I nosaltres et preguem:

Dóna'ns un any de pau,

Protegeix-nos de tot mal

I nodreix-nos amb dolçor!


Traduïda per Josep-Miquel Serra