26/5/19

BWV 43

El dia de l'Ascensió s'esdevé el dijous després del Dominica Rogate, i per a ell es conserven quatre magnífiques cantates, que per ordre cronològic són les BWV 37, 128 43 i 11. Ara repassarem la cantata BWV 43 GOTT FÄHRET AUF MIT JAUCHZEN, una meravellosa obra que veié la llum a Leipzig el 30 de maig de 1726.
En la seva estructura, l'anònim llibretista sembla seguir el model d'un grup de cantates que aquell 1726 Bach executà a Leipzig i que havien estat escrites pel seu cosí Johann Ludwig, compositor de la cort de Meiningen. Convé recordar que Bach, en els seu càrrecs de Kantor i Director Musices, no tenia l'obligació d'escriure la música que s'interpretava a les esglésies de Leipzig, que podia ser d'altres autors. La seva tasca era solament la d'escollir i/o subministrar les partitures, assegurar-se que aquestes fossin les adients a la festivitat en curs i supervisar-ne la interpretació.
L'estructura d'aquestes cantates sol constar de dues parts que s'obren amb una cita bíblica a la qual segueix un recitatiu i una ària, per acabar amb una coral. A la cantata BWV 43 aquest esquema és ampliat doblant la parella recitatiu-ària a cadascuna de les parts, de la qual cosa resulta una cantata amb 11 moviments que, això sí, tenen una durada força moderada.
S'inicia la partitura amb l'esclatant cor que li dona nom: Gott fähret auf mit Jauchzen (Déu s'eleva entre ovacions), amb text del Salm 47. És singular aquest cor, ja que sembla arrencar com una obertura francesa a l'estil de les cantates BWV 20, 97, 119 o 194 però no acaba de ser-ho per que la part fugada més aviat és una rauxa desfermada que s'allunya molt de l'arquitectura acadèmica de les fugues de Bach. Sense dubte, amb això el compositor pretén presentar-nos una escena d'exaltació col·lectiva davant l'ascensió de Jesús, envoltada de glòria i majestat.
El tenor encararà la primera parella de recitatiu i ària: El primer, titulat Es will der Höchste sich ein Siegsgepräng bereiten (Amb magnificència vol l'Altíssim) condueix a l'ària Ja tausend mal tausend begleiten den Wagen (Milers i milers acompanyen el seu Carruatge), una fantàstica peça carregada de dinamisme amb els violins a l'uníson dibuixant amplíssims arcs que recollirà el cantant, tot per a il·lustrar l'innombrable seguici de què parla el text, exemplificat en el terme begleiten (acompanyar).
La parella següent va a càrrec del soprano, que l'inicia amb el recitatiu Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte (El Senyor, després de parlar-los), un versicle de l'Evangeli de Mateu, al qual seguirà l'ària Mein Jesus hat nunmehr (Així és que el meu Senyor Jesús). Es tracta d'un moviment de gran elegància, on els violins seran doblats pels oboès i el terme Lauf (curs) serà vocalitzat amb ràpides cadències ascendents.
La segona part de la cantata arrenca amb un recitatiu acompanyat del baix: Es kommt der Helden Held (Arriba l'Heroi d'Herois), on l'acompanyament orquestral reforça els postulats del text i obre camí a l'ària Er ists, der ganz allein (Ell, Ell tot sol). Estem davant d'una extraordinària partitura orquestrada només per a trompeta i baix continu, disposició que només es repeteix en una ària de contralt de la cantata BWV 77, escrita tres anys abans. La dificultat de la part de trompeta feu que Bach presentés en alguna reinterpretació posterior l'alternativa d'un violí. Com totes les àries d'aquesta cantata, aquesta no presenta l'habitual indicació da capo i la repetició de la fanfàrria inicial tanca la singular peça.
La darrera parella de recitatiu i ària anirà a càrrec del contrat, que amb el recitatiu (Der Vater hat ihm ja, El Pare Celestial) prepararà l'ària Ich sehe schon im Geist (Dins el meu Esperit, jo ja el veig), en la qual els duet d'oboès avança en paral·lel per acompanyar el cant, que es ralentitza sobre la frase ich stehe hier am Wege (Aquí sóc jo, en el camí).
Un darrer recitatiu de soprano, Er will mir neben sich (Ell vol que, a prop seu), ve a trastocar la simetria de la cantata, però la seva funció és la de preparar la coral final. Aquesta canta a capella les estrofes 1 i 13 de Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ (Oh, Príncep de la Vida, Senyor Jesucrist) de Johann Rist amb una bella melodia nadalenca obra de Johann Schopp, organista hamburguès del segle XVII.
J.M.S.


 
Cantata BWV 43
GOTT FÄHRET AUF MIT JAUCHZEN
Festo Ascensionis Christi
Estrenada: 30 de maig de 1726
Text: Anònim, basat en el Psalm 47 i l'Ev. de St. Mateu

Prima Parte

1. COR
Déu s'eleva entre ovacions,
El Senyor amb ressò de Trompetes.
Canteu al Senyor, canteu!
Canteu nostre Rei, canteu!
***
2. RECITATIU (Tenor)
Amb magnificència vol l'Altíssim
Celebrar la seva victòria,
Ell mateix ha capturat la captivitat.
Qui és que l'aclama?
Qui bufa les trompetes?
Qui és que l'acompanya
Sinó la Host Divina
Que canta a tota veu
La Grandesa, Santedat i Lloança,
L'Imperi, la Força i el Poder
Del seu gloriós Nom
I l'honora amb un etern Al·leluia?
***
3. ÀRIA (Tenor)
Milers i milers acompanyen el seu Carruatge
Per tal de dir cantant al Rei de Reis
Que Ell ha doblegat el Cel i la Terra
I a Ell es sotmet tot allò que ha conquerit.
***
4. RECITATIU (Soprano)
El Senyor, desprès de parlar-los
Fou elevat al Cel
I ara s'asseu a la Dreta de Déu.
***
5. ÀRIA (Soprano)
Així és que el meu Senyor Jesús
Havent realitzat la seva obra de Salvació
Reprèn el camí de tornada
Cap aquell que el va enviar.
Ha canviat el curs del Món!
Oh Cels, obriu-vos doncs
I rebeu-lo novament.
***

Seconda Parte

6. RECITATIU (Baix)
Arriba l'Heroi d'Herois,
Príncep i terror de Satanàs!
Ell ha matat la mort,
Ha esborrat la taca del Pecat
I ha exterminat la Host Enemiga.
Correu, Forces, i enaltiu el Vencedor!
***
7. ÀRIA (Baix)
Ell, Ell tot sol
Ha trepitjat el raïm
Amb dolor, laments i penes
Per salvar els perduts
I poder pagar el seu deute.
Vosaltres, Trones, compadiu-lo
I cenyiu-li la Corona!
***
8. RECITATIU (Alt)
El Pare Celestial
Li reserva un Reialme Etern.
Ja s'acosta el moment
Que cenyirà la Corona
Amb tants afanys guanyada.
Aquí sóc jo, en el camí
I el contemplo amb alegria.
***
9. ÀRIA (Alt)
Dins el meu Esperit, jo ja el veig
Assegut a la dreta de Déu
Des d'on fustiga els enemics
Per salvar els seus Servents
De desgràcies, carestia i infàmies.
Aquí sóc jo, en el camí
I el miro amb devoció.
***
10. RECITATIU (Soprano)
Ell vol que, a prop seu,
Construeixi la meva llar,
Per tal que, eternament,
Jo romangui al seu costat,
Lliure de penes i patiments.
Aquí sóc jo, en el camí
I li prego amb fervor:
***
11. CORAL
Oh, Príncep de la Vida, Senyor Jesucrist,
Tu que has pogut entrar
Al Cel, on hi és ton Pare
I la Comunitat dels Justos:
Com celebrar en justa mesura
La teva Gloriosa Victòria
Guanyada en horrible batalla,
I com honorar-te com et mereixes?
Crida'ns cap a Tu, i correrem!
Dóna'ns les ales de la Fe!
Ajuda'ns a fugir lluny d'aquí,
A les muntanyes d'Israel.
Déu meu, quan podré marxar
Cap on seré eternament feliç?
Quan serè al teu davant
Per a poder veure't la cara?

Traduïda per Josep-Miquel Serra