10/6/18

BWV 2

Segon Diumenge després de la Trinitat, festivitat per a la qual conserva el catàleg solament dues cantates, la BWV 76 i la que ara tractarem, la cantata BWV 2 ACH GOTT, VOM HIMMEL SIEH DAREIN.
Tot i la seva ubicació al BWV, aquesta no és pas una de les primeres cantates de Bach sinó que pertany al cicle de cantates corals que el músic composà durant el seu segon any a la Cantoria de St. Tomàs, a cavall del anys 1724 i 1725, cantates totes elles inspirades en diversos corals de la tradició luterana. Concretament, la BWV 2 fou la segona d'aquell cicle, i fou estrenada a Leipzig el 18 de juny de 1724, inspirada en una coral del propi Martí Luter de l'any 1524. Com és habitual a les cantates d'aquell cicle, els moviments extrems conserven les estrofes literals de la coral, mentre que els intermedis són reelaboracions del llibretista. Mozart utilitzarà també la melodia d'aquesta coral a l'escena final de La Flauta Màgica, quan dos homes armats reciten a l'uníson les paraules Der, welcher wandert diese Strasse voll Beschwerden (Aquell qui emprèn aquest camí ple de perills).
Arrenca la cantata amb un d'aquells cors arcaïtzants d'extrema polifonia, amb les veus sustentades per cornettos o trombons, similar als de les cantates BWV 38, 64 o 121. Era aquesta una música que Bach dominava a la perfecció, ja que a Leipzig la missa començava cada diumenge amb l'execució d'un dels motets del Florilegium Portense d'Erhard Bodenschatz, publicats a principi del segle XVII.
La melodia de la coral de Luter és cantada pels contralts, tot i que l'inici de cada frase apareix primer a les altres veus, produint-se així imitacions, cànons o fugues incipients. Les veus són doblades per l'orquestra a capella, és a dir, amb els instruments repartits segons la tessitura. És revelador que en les quatre primeres cantates d'aquell cicle coral de 1724-25 Bach fes passar el cantus firmus del cor inicial per totes les veus: A la cantata BWV 20 el canten els sopranos, a la BWV 2 els contralts, a la BWV 7 s'encarrega als tenors i a la BWV 135 als baixos.
El segon moviment, el recitatiu de tenor Sie lehren eitel falsche List (Extermina, oh Senyor, les doctrines), arrenca amb la melodia del coral però passa de seguida a un recitat secco entre el qual s'insereix un breu adagio que rescata de nou la melodia del coral.
Seguirà una ària per a contralt que destaca per l'elaborada partitura del violí: Tilg, o Gott, die Lehren (Destrueix, oh Déu, aquesta doctrina). En cert moment es tornarà a sentir la melodia del coral.
El quart moviment és un recitatiu del baix acompanyat de tota la corda, titulat Die Armen sind verstört (Els pobres estan torbats), que s'anima a arioso a la seva secció central, en entonar un passatge literal de les escriptures.
Arribarà tot seguit l'ària del tenor Durchs Feuer wird das Silber rein (Tal com el foc purifica la plata), estructurada en les tres seccions de les àries da capo. Va a càrrec de tota la corda, que callarà a la secció central. Els creuaments de les línies instrumentals podrien ser una al·lusió a la Creu de què parla el text.
I la cantata conclourà amb la coral final, on es canta a capella la sisena estrofa de l'himne de Luter que ha inspirat la cantata, amb els instruments doblant els cantants segons la seva tessitura seguint l'esquema del cor inicial.
J.M.S.Cantata BWV 2
ACH GOTT, VOM HIMMEL SIEH DAREIN
Dominica 2 Post Trinitatis
Estrenada: 18 de juny de 1724
Text: M. Luter, Psalm 12


1. COR
Oh Senyor, dirigeix la teva vista des del Cel
I apiada't de nosaltres!
Observa com en som d'escassos els teus fidels,
I com romanem pobres i abandonats.
Ta paraula no s'accepta com veritable
I la Fe és gairebé extingida
Entre els Fills dels Homes.
***
2. RECITATIU (Tenor)
Ensenyen en va falses doctrines,
Contràries a Déu i la seva Veritat,
Engendrades en la seva imaginació.
Oh misèria, que manté damnada l'Església
I pretén suplantar la Bíblia!
Els uns escullen això, els altres escullen allò
Guiats per una ment ximple.
Són com treballades sepultures, que,
Bellament esculpides per fora,
Dins seu contenen carn corrupta i putrefacció,
I només ofereixen pestilència.
***
3. ARIA (Alt)
Extermina, oh Senyor, les doctrines
Que malmeten la teva Paraula!
Protegeix-nos de l'heretgia
I de les creences sectàries
Que proclamen sense temor:
No permetrem que ningú ens governi!
***
4. RECITATIU (Baix)
Els pobres estan torbats,
Els seus sospirs i angoixats laments
Per tanta creu i tant dolor
Amb que els enemics castiguen les ànimes piadoses
Clamen a l'oïda de l´Altíssim.
Per tal cosa diu el Senyor:
Jo seré el teu Salvador.
Jo he escoltat els teus precs.
L' aurora de la salvació,
L'esclat del Sol radiant de la Veritat pura
Els animarà i reconfortarà amb força renovada
Portadora de consol i vitalitat.
M'apiadaré de la seva necessitat
I la meva Paraula vital serà la salvació dels pobres.
***
5. ARIA (Tenor)
Tal com el foc purifica la plata,
La Creu converteix en Veritable la Paraula.
Per això el cristià ha de ser tothora
Pacient amb la creu i el dolor.
***
6. CORAL
Guarda pura la teva Paraula, Senyor,
enmig d'aquesta malvada estirp,
I fes-nos ser obedients
Per no corrompre la teva Veritat.
La multitud perversa ens envolta,
I aquesta gent impia
És lloada entre el teu poble.

Traduïda per Josep-Miquel Serra