23/4/17

BWV 42

El segon diumenge de Pasqua, en la liturgia Luterana de temps de Bach, era l'anomenat Dominica Quasimodogeniti, a causa de l'introitus de la missa llatina: Quasimodo geniti infantes… (1 Pere 2:2-3), és a dir, "com infants acabats de néixer", car aquest era el dia en que, en els primers temps del cristianisme, els conversos de qualsevol edat del darrer any eren presentats a la comunitat i a Déu començant -per dir-ho així- des de zero en la seva nova fe. Els nous cristians eren vestits amb blanques túniques, d'aquí que aquest diumenge també s'anomenés "Dominica in Albis". 
Són dues les cantates conservades per aquesta festivitat, les BWV 67 Halt im Gedächtnis Jesum Christ de 1724 i la  BWV 42 AMB ABEND ABER DESSELBIGEN SABBATS,  estrenada a Leipzig el 8 d'abril de 1725. És la primera cantata que ja no pertany al cicle de les cantates corals  de 1724-25 i que havia acabat la setmana anterior, amb la reposició de la cantata BWV 4 el Diumenge de Pasqua.
La cantata BWV 42 és una de les meves cantates preferides. Arrenca amb una fastuosa simfonia (jo sempre l'he comparada amb l'arribada de la Reina de Saba de Händel) que té tota la pinta de ser una obra orquestral reciclada, igual que l'extensa ària per a contralt (núm.3) presenta tot l'aspecte d'haver estat en orígen el temps central d'aquesta hipotètica obra perduda. En tot cas, representa un moment d'extrema serenor espiritual. L'eix de la cantata és un duet de soprano i tenor amb fagot i cello on Bach desenvolupa fins l'extenuació el tema d'una coral de Jakob Fabricius. I arribarà l'ària "Jesus ist ein Schild der Seinen" que forma part del meu top-10 d'àries de Bach i del de la meva senyora. Quins pebrots s'han de tenir per a fer una música tan meravellosa amb la paraula "Verfolgung" de cadència final! Amb això ja està tot dit. 
J.M.S.Cantata BWV 42
AMB ABEND ABER DESSELBIGEN SABBATS
Dominica Quasimodogeniti
Estrenada: 8 d'abril de 1725
Text: Anònim, basat en l'Ev. de St. Joan i poemes de Teòlegs alemanys.


1. SINFONIA
***
2. RECITATIU (Tenor)
El vespre d'aquell mateix Dissabte
Estant els Deixebles reunits
Amb les portes ben tancades
Per temor del Jueus,
Aparegué Jesús i es situà entre ells.
***
3. ÀRIA (Alt)
Allà on dos o tres es reuneixin
En el nom estimat de Jesús,
Allà Jesús estarà, enmig seu,
I pronunciarà l'Amen.
Car tot allò que s'escau per amor i necessitat
No trenca pas els preceptes de l'Altíssim.
***
4. DUETTO (Soprano, Tenor)
No et desanimis, reduït grup,
Encara que l'enemic pretengui
Destruir-te totalment
I cercar la teva ruïna.
Sentiràs angoixa i temor:
Això, però, no durarà gaire temps.
***
5. RECITATIU (Baix)
D'això en teniu un bell exemple
En el que succeí a Jerusalem
Quan els Deixebles eren reunits
Enmig de la penombra
Per temor als Jueus,
I vingué mon Salvador entre ells
Testimoniant així que vol ser
El protector de la seva Església.
Deixeu doncs enrabiar els enemics!
***
6. ÀRIA (Baix)
Jesús és un escut per als seus
Quan la persecució els amenaça.
Per a ells el Sol ha de lluir
Amb aquesta inscripció en lletra daurada:
Jesús és un escut per als seus
Quan la persecució els amenaça.
***
7. CORAL
Digna’t a concedir-nos la Pau
Senyor Déu, en el nostre temps,
Car no hi ha ningú més
Que pugui combatre per nosaltres
Llevat de Tu, el nostre Déu.
Atorga als nostres prínceps i menestrals
La Pau i uns bons governs
Per tal que nosaltres tinguem sota ells
Una vida plaent i tranquil·la
Amarada de pietat i responsabilitat.
Amén.

Traduïda per Josep-Miquel Serra