27/8/17

BWV 45

Per al Vuitè Diumenge després de la Trinitat es conserven les habituals tres cantates, que són les BWV 136, 178 i 45. Aquesta darrera serà la que tot seguit mirarem de conèixer una mica millor.
La Cantata BWV 45 ES IST DIR GESAGT, MENSCH, WAS GUT IST forma part d'un grup de cantates (BWV 39, 88, 187, 45, 102 i 17) amb una cronologia complicada, que les primeres investigacions situaven de 1732 endavant. Avui en dia però, sabem que la BWV 45 fou estrenada a Leipzig l'onze d'agost de 1726. Aquell any havia interpretat Bach un bloc de cantates del seu cosí Johann Ludwig, aparentment per considerar-les d'una elevada qualitat. Segurament en igual consideració va tenir Bach els textos d'aquestes cantates (d'autor anònim), ja que en va utilitzar alguns per a composar noves obres, com aquesta que avui tractem: Una cantata no gaire extensa, però estructurada en dues parts. 
El cor inicial Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist (T'ha estat dit, Home, on és el bé), és una de les millors construccions polifòniques de Bach, amb la forma d'un motet musicalment monotemàtic, és a dir que el desenvolupament sorgeix d'una mateixa idea musical, tant per als instruments com per als cantants. Aquesta idea la presenta la segona veu instrumental ja al primer compàs, s'anirà estenent per l'orquestra i acabarà assumida i proclamada pel cor, el qual construirà sobre ella una meravellosa fuga.
El tenor prendrà a continuació el relleu en la seva parella de recitatiu i ària. Aquesta serà la titulada Weiss ich Gottes Rechte (Conec els manaments del Senyor ), un reposat moviment on les tres veus de cordes acompanyen el cantant i hi destaca l'extensa vocalització sobre la paraula drohen (amenaçar), que convida a recordar la idea de l'espasa de Damocles.
La segona part de la cantata arrenca amb un moviment fulgurant: Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage (Molts em diran en aquell dia). No s'entén la seva denominació d'airoso, però... qui som nosaltres per contradir Bach?
El baix (la veu de Crist) canta el darrer versicle de l'Evangeli del dia (Mateu 7,21), en el qual Jesús renega de tots aquells qui utilitzen la fe en benefici propi. Les cordes es precipiten en rauxes que a voltes descendeixen per a tot seguir tornar a elevar-se, mentre que les vocalitzacions són meravelloses. La paraula Alle (tots) és cantada en una espectacular cadència de fins a 30 notes. Una del meu Top-10 des que la vaig sentir per primera vegada.
La següent ària, per a contralt, és també deliciosa: Wer Gott bekennt (A aquell qui confessa a Déu la seva Fe). Pel virtuosisme requerit a la part de flauta travessera, recorda a aquelles àries que Bach va incloure a les cantates de l'estiu de 1724 (vegeu BWV 9), tot i que aquesta cantata és dos anys posterior. 
Un breu recitatiu de contralt titulat So wird denn Herz und Mund selbst von mir Richter sein (Així, la meva boca i el meu cor em jutjaran) condueix a la coral final, Gib, dass ich tu mit Fleiss (Fes-me complir amb esmerç), que canta a capella colla parte la segona estrofa d'un himne de Johann Hermann de 1630 amb la melodia d'una coral d'Ahasverus Fritsz de 1679. 
J.M.S.Cantata BWV 45
ES IST DIR GESAGT, MENSCH, WAS GUT IST
Dominica 8 Post Trinitatis
Estrenada: 11 d'agost de 1726
Text: Anònim, basat en fragments de l'Ev. de Mateu i un Himne de Johann Erdmann
 
Prima Parte
 
1. COR
T'ha estat dit, Home, on és el bé
I allò que el Senyor espera de tu:
Honorar la Paraula de Déu,
Exercir amor i caritat
I caminar humilment davant Déu.
***
2. RECITATIU (Tenor)
L'Altíssim m'ha fet saber sa voluntat
I allò que li plau.
Amb sa Paraula ha marcat el camí
A través del qual els meus peus hauran
D'orientar tothora els meus passos,
Temorosos de Déu, plens d'humilitat i d'amor
Com a prova d'obediència
Per tal de ser acceptat, quan s'escaigui
Com un fidel Servent.
***
3. ÀRIA (Tenor)
Conec els manaments del Senyor,
Conec allò que m'ajudarà
Quan em demani comptes amb rigor
A mi, que sóc el seu Servent.
Oh, Ànima meva, pensa en la salvació!
L'obediència es respondrà amb recompensa,
Mentre que els turments i la vergonya
Castigaran la transgressió.
 
Seconda Parte
 
4. ARIOSO (Baix)
Molts em diran en aquell dia:
Senyor! Senyor!
No hem pas profetitzat en el teu nom
I en el teu nom hem foragitat els dimonis
I en nom teu hem realitzat molts miracles?
Jo llavors, els diré obertament:
No sé pas qui sou!
Aparteu-vos de Mi, malfactors!
***
5. ÀRIA (Alt)
A aquell qui confessa a Déu la seva Fe
Des del fons del seu cor
Déu també el voldrà confessar.
Però serà presa de les flames eternes
Aquell qui només de paraula
Invoca el nom del Senyor.
***
6. RECITATIU (Alt)
Així, la meva boca i el meu cor em jutjaran,
I Déu em premiarà segons la meva disposició.
Si la meva conducta no és fidel a sa Paraula,
Qui voldrà guarir els mals de la meva ànima?
Per què jo mateix em poso obstacles?
La voluntat del Senyor s'ha d'acomplir.
Estic segur que, amb la seva ajuda,
Un dia veurà en mi
Completada la seva obra.
***
7. CORAL
Fes-me complir amb esmerç
Allò que convé que faci,
Allò que la teva voluntat
Desitja que jo realitzi.
Fes que ho faci sense dilació
I en el moment oportú.
I quan ho hagi enllestit
Fes que no hagi estat en va.

Traduïda per Josep-Miquel Serra