26/4/20

BWV 85

El nom del segon diumenge després de Pasqua prové de l'Introitus de la Missa llatina: Dominica Misericordias Domini, i a casa nostra és també conegut com el diumenge del Bon Pastor. Per a ell conserva el catàleg les cantates BWV 85, 104 i 112, de les quals avui ens centrarem en la primera d'elles, la cantata ICH BIN EIN GUTER HIRT, estrenada a Leipzig el 15 d'abril de 1725 fora ja del cicle de les cantates corals, que s'havia acabat tres setmanes abans.
Es desconeix l'autor del llibret, que podria ser el mateix de les cantates BWV 6 i 42, estrenades uns dies abans i amb les quals la cantata BWV 85 comparteix tant estructura com preeminència del sentit doctrinal per sobre del poètic.
S'inicia la cantata amb el dictum evangèlic que la intitula (Jn. 10,12) el qual no és tractat amb l'habitual forma de recitatiu o arioso sinó com una ària de baix, encarnació de la Vox Christi: Ich bin ein guter Hirt (Jo sóc el Bon Pastor). Es tracta d'una sòbria peça amb cordes i oboè solista, en la qual el tema principal és presentat pel baix continu, que el cedirà al cantant.
Seguirà una nova ària, ara destinada al contralt: Jesus ist ein guter Hirt (Jesús és un bon pastor), paràfrasi de l'ària inicial estructurada en tres blocs separats per unes visrtuoses intervencions del violoncello píccolo, instrument ja en desús en època de Bach. Cal destacar la vocalització sobre el terme rauben (prendre, robar).
Apareixerà tot seguit una bella coral titulada Der Herr ist mein getreuer Hirt (El Senyor és mon pastor fidel), on el soprano canta la primera estrofa d'un himne de Cornelius Becker de 1598 amb la melodia de Allein Gott in der Höh'sei Ehr, al seu torn adaptació d'un antic Gloria del segle X. Els dos oboès, en florida partitura, acompanyaran el cantant en tot moment, i amb el seu ritornello de 16 compassos obriran i tancaran la peça.
El tenor prendrà el protagonisme als següents dos moviments. Primer, el recitatiu Wenn die Mietlinge schlafen (Quan dormen els rabadans), acompanyat de tota la corda que executa atrevides inflexions per tal d'emfatitzar certs conceptes, tals com l'amatent vigilància del pastor o el fluir de la vida. I a continuació, l'ària Seht, was die Liebe tut (Mireu, que gran és l'amor), enèrgic moviment a càrrec de tota la corda i cert ritme de giga que li confereix un indiscutible aire bucòlic i pastoral. El punt culminant de la peça el marca el Si bemoll que ha d'assolir el cantant sobre el terme vergossen (vessar).
I la cantata conclourà amb la coral Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt (Déu és el meu recer i pastor fidel), quarta estrofa d'un himne d'Ernst Christoph Homburg de 1658 cantada senzillament a capella sobre la melodia de Ist Gott mein Schild, apareguda a Dresden l'any 1694.
J.M.S.Cantata BWV 85
ICH BIN EIN GUTER HIRT
Dominica Misericordias Domini
Estrenada: 15 d'abril de 1725
Text: Anònim, amb fragments de l'Ev. de St. Joan 
i dos himnes de Cornelius Becker i E. C. Homburg

1. ÀRIA (Baix)
Jo sóc el bon pastor,
 un bon pastor dóna la vida per les seves ovelles.
***
2. ÀRIA (Alt)
Jesús és un bon pastor;
De la vida en feu ofrena
Morí per les seves ovelles
Que ningú les hi podrà prendre;
Jesús és un bon pastor.
***
3. CORAL (Soprano)
El Senyor és mon pastor fidel,
En Ell confio del tot.
Porta a pasturar, el seu xaiet,
A un prat verdal i ufanós,
Em mena vers una fresca deu
M’amoroseig l’ànima amb mel
I amb dolces paraules d’amor.
***
4. RECITATIU (Tenor)
Quan dormen els rabadans
El pastor no perd d’ull ses ovelles,
Perquè pasturin en pau
En l’herbatge del glever
Per on flueixen els torrents de la vida.
Però, si prova d’entrar el llop malèfic
Per devorar el seus anyells
Prest aquest pastor li ferma el musell.
***
5. ÀRIA (Tenor)
Mireu, que gran és l’amor.
El meu Jesús té un redós
On vetlla els seus, amatent;
Per ells, ha vessat, a la creu,
Sa preciosa sang, generós.
***
6. CORAL
Déu és el meu recer i pastor fidel,
Amb Ell no em pot passar res dolent:
Fora! Tots els meus enemics,
Que m’heu donat angoixa i dolors,
Quedeu-vos amb els vostres rancors
Doncs, ara compto amb Déu per amic.

Traduïda per Antoni Sàbat i Aguilera