10/12/17

Wolfgang Schmieder i el BWV

El Bach Werke Verzeichnis (BWV) o Compendi de les Obres de Bach és un  un catàleg sistemàtic de totes les obres conservades de Johann Sebastian Bach compilat pel musicòleg alemany Wolfgang Schmieder (Bromberg, Prússia 1901- Freiburg im Breisgau, 1989) i que avui en dia és acceptat a nivell mundial. Per a facilitar la seva identificació, les obres de Bach són sempre acompanyades del seu número del BWV.

Wolfganf Schmieder, el 1977
Schmieder fou un musicòleg i bibliotecari alemany. Inicià la seva carrera el 1931 com a bibliotecari de Biblioteca Nacional de Saxònia, a Dresde. De 1933 al 1942 va ser director dels arxius de l'editorial Breitkopf & Härtel a Leipzig. Posteriorment i fins a la seva jubilació el 1963, dirigí els arxius de la biblioteca de la Universitat Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt i fou conseller especial en matèria musical d'aquella ciutat. A partir de 1963 va residir a Freiburg im Breisgau fins la seva mort, a l'edat de 89 anys.
Gran especialista en l'obra de Johann Sebastian Bach, l'any 1950 publicà la primera edició del Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach, que és el títol complet del que habitualment es coneix com a BWV.

En ser extremadament complicat sistematitzar la cronologia de l'obra de Bach, Schmieder adoptà un criteri temàtic-sistemàtic dividint l'obra en dos grans blocs:

    Música vocal: Del BWV 1 al BWV 524
        BWV 1 a 200: Cantates Religioses
        BWV 201 a 216: Cantates Profanes
        BWV 217 a 224: Cantates Espúries
        BWV 225 a 231 i també BWV 118: Motets
        BWV 232 a 243: Obres litúrgiques en llatí (Misses i Magnificat)
        BWV 244 a 249: Passions i oratoris
        BWV 250 a 524: Corals, Àries i Cançons Sacres

    Música instrumental: Del BWV 525 al BWV 1127
        BWV 525 a 771: Obres per a Orgue
        BWV 772 a 994: Obres per a Teclat
        BWV 995 a 999 i també BWV 1000 i 1006a: Obres per a Llaüt
        BWV 1001 a 1006: Obres per a Violí Sol
        BWV 1007 a 1012: Obres per a Violoncel Sol
        BWV 1014 a 1019: Obres per a Violí i Clavecí
        BWV 1030 a 1039 i també BWV 1013: Obres per a Flauta Travessera
        BWV 1041 a 1065: Concerts
        BWV 1066 a 1071: Suites per a orquestra
        BWV 1079 a 1087: Estudis de Contrapunt

Les obres del BWV no estan, doncs, ordenades segons la data de la seva composició sinó agrupades per categories. Com hem dit, la seva primera edició va aparèixer l'any 1950 i la segona, revisada, el 1990. Encara actualment, la investigació de l'obra de Bach aporta de tant en tant descobriments que impliquen rectificacions periòdiques.

El catàleg conté un apèndix (Anhang) abreujat en les inicials Anh.
Del número 1 al 23 aplega les obres perdudes o incompletes, del 24 al 155, les dubtoses i del 156 al 189 les que s'ha demostrat que no són obra de Bach.

Si ho desitgeu, aquí podeu accedir a una edició completa del BWV en format PDF.