26/12/17

BWV 40

Les tres principals festes del calendari litúrgic luterà, Nadal, Pasqua i Pentecosta, es celebraven en època de Bach en tres dies successius. Així, el Segon Dia de Nadal equivaldria al nostre Sant Esteve, el 26 de desembre, i per a ell conserva el catàleg les cantates BWV 40, 121 i 57, a més de la segona cantata de l'Oratori de Nadal. Tot seguit farem un repàs a la primera d'elles, la cantata BWV 40 DAZU IST ERSCHIENEN DER SOHN GOTTES (És per això que el Fill de Déu ha aparegut), cantata estrenada a Leipzig el 26 de desembre de 1723, primer Nadal de Bach a la Cantoria de St. Tomàs. El dia abans havia recuperat Bach una obra de l'època de Weimar, la BWV 63, i potser per això va poder dedicar temps a bastir una cantata realment imponent per al Segon dia de Nadal. Totes les altres obres d'aquell Nadal foren de nova composició: Les cantates BWV 40, 64, 153, 190 i 65, la primera versió del Magnificat BWV 243 i potser també el Sanctus en Re Major BWV 238, tot i que actualment la investigació el situa més aviat al Nadal de l'any següent.
El llibret, d'autor desconegut, prové de diverses fonts: Els recitatius i les àries són originals. A ells s'afegeixen 3 corals nadalenques i un versicle de la Primera Carta de St. Joan amb el qual confecciona Bach el cor inicial, un motet que crea un deliciós ambient nadalenc gràcies a les trompes i els oboès. Arrenca amb certa reminiscència de toc militar, segurament a causa de l'al·lusió al combat entre el Fill de Déu i el Diable que fa el text. De fet, la paraula zestören (destruïr) és sempre cantada amb notes agitades. La part central serà una superba fuga, truncada pel retorn del tema principal, amb el qual conclourà aquest magnífic cor.
Segueix el recitatiu per a tenor Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt (La Paraula es féu carn i habità a la Terra) on destaca el melisma ascendent amb què es descriu l'aparició de la llum sobre la Terra. El tercer moviment és la primera de les tres corals de la cantata, la tercera estrofa de Wir Christenleut, un himne nadalenc pre-luterà adaptat  per Kaspar Füger cap al 1592.
El quart moviment serà l'ària de baix Höllische Schlange (Serp infernal), un violent moviment a càrrec de les cordes i els oboès amb un compàs 3/8 articulat en períodes de 2+2+4 compassos, habitual en les danses de l'època, utilitzat aquí molt probablement amb la intenció de suggerir el reptar ondulant dels ofidis.
Sembla que aquesta intenció persisteix al següent moviment, el recitatiu per a contralt Die Schlange, so im Paradies (La Serp que, al Paradís), car el cantant serà acompanyat en tot moment d'un ritme ondulant i persistent de les tres veus de cordes.
De sobte, entrarà el cor cantant una nova coral: La segona estrofa de Schwing dich auf, de Paul Gerhardt (1653), cantada amb una melodia de Daniel Vetter lleugerament modificada per Bach. A continuació arribarà l'ària de tenor Christenkinder, freuet euch! (Infants de Crist, alegreu-vos!), una autèntica joia plenament nadalenca gràcies, de nou, a la participació de les trompes i els oboès i al seu alegre  compàs 12/8. Trobarem enormes vocalitzacions de fins a 55 i 68 notes sobre el terme freuet euch (alegreu-vos) i figuralismes a mit Flügeln decken per a descriure l'extensió de les ales protectores.
La coral final entonarà una altra de les tradicionals corals nadalenques, concretament la quarta estrofa de  Freuet euch, ihr Christen alle de Christian Keymann amb una melodia d'Andreas Hammerschmidt, ambdues de l'any 1641.
J.M.S.


Cantata BWV 40
DAZU IST ERSCHIENEN DER SOHN GOTTES
Feria II Nativitatis Christi
Estrenada: 26 de desembre de 1723
Text: Anònim, amb fragments dels Evangelis 
i d'Himnes de teòlegs alemanys

1. COR
És per això que el Fill de Déu ha aparegut,
Per a destruir les obres del Diable.
***
2. RECITATIU (Tenor)
La Paraula es féu carn i habità a la Terra,
La llum del món il·luminà el globus terrestre,
El gran Fill de Déu
Deixà la Trona Celestial
I a sa Majestat va plaure
Esdevenir un simple infant humà.
Penseu doncs en tal canvi
Si sou capaços d'entendre'l:
El Rei esdevé súbdit,
El Senyor apareix com un serf
Nascut pel consol i la salvació
-Oh, paraules dolces a tota oïda!-
De la raça humana.
***
3. CORAL
El pecat engendra patiment,
Crist atorga alegria,
Car ell és vingut a aquest món
Per a consolar-nos.
Déu és ara amb nosaltres,
En l'aflicció:
Qui, doncs, ens podrà condemnar
A nosaltres els cristians?
***
4. ÀRIA (Baix)
Serp infernal,
No estàs espantada?
Car ara és nat aquell
Qui com a vencedor
Esclafarà el teu cap,
I aquells qui eren perduts
Seran feliços en la pau eterna.
***
5. RECITATIU (Alt)
La Serp que, al Paradís,
A tots els fills d'Adam
Injectà el verí dins l'ànima,
Ja no ens amenaçarà més.
La llavor de la dona és ja aquí,
El Salvador s'ha encarnat
I s'ha endut tot el verí.
Sigueu doncs consolats,
Pecadors angoixats!
***
6. CORAL
Sacseja el cap i digues:
Fuig, vella Serp!
Per què encara la teva picada
Em fa por i m'inquieta?
El teu cap està esclafat
I per la Passió del meu Salvador
T'esquivo i entro al Saló de la Felicitat.
***
7. ÀRIA (Tenor)
Infants de Crist, alegreu-vos!
Si el Regne Infernal s'enfurisma,
Si la ràbia de Satanàs us espanta,
Jesús, que sap com salvar-vos,
Cuidarà dels seus pollets
I els cobrirà amb les seves ales.
***
8. CORAL
Jesús, segueix prenent en gràcia
Aquells que són els teus membres.
Atorga tot allò que hom pot demanar
Per reconfortar els seus germans.
Dóna a la legió sencera dels cristians
Un any de pau i benaurances!
Joia, joia sobre més joia!
Crist ens guarda de tot mal.
Delícia, delícia sobre delícia!
Ell és el Sol de la Gràcia.

Traduïda per Josep-Miquel Serra