10/9/17

BWV 33

Per al Tretzè Diumenge després de la Trinitat es conserven les cantates BWV 77, 164 i la que tot seguit tractarem, la cantata BWV 33 ALLEIN ZU DIR, HERR JESU CHRIST.
Estrenada a Leipzig el 13 de setembre de 1724, durant molt de temps la seva composició es va datar uns 10 anys més tard. Fou Alfred Dürr qui, amb el seu minuciós estudi, establí la cronologia correcta.
Pertany doncs al cicle de cantates corals que Bach arrenca l'11 de juny de 1724, cantates totes elles inspirades en corals tradicionals de l'església luterana. El text de la cantata BWV 33 s'inspirarà concretament en un himne de Konrad Huber de 1540, que es conserva literalment als moviments inicial i final mentre que la resta ha estat refeta lliurement per l'anònim llibretista.
Arrenca la música amb un cor d'extraordinària bellesa en el qual el concertant instrumental és tan ric que podria subsistir sense les nou frases del cor que hi apareixen sobreimpressionades. És el cor que dóna nom a la cantata: Allein zu dir, Herr Jesu Christ (Només en Tu, Senyor Jesucrist). Dels 153 compassos de què consta, 108 són purament instrumentals, protagonitzats per l'alegre cantarella de cordes i oboès.
El segon moviment, Mein Gott und Richter, willt du mich aus dem Gesetze fragen (Déu i Jutge meu: Si em preguntes per les teves lleis), és un recitatiu per a baix que destaca per les 30 notes amb què es vocalitzarà el terme efreuen (alegrar).
Arribarà ara un d'aquells moments transcendents de l'obra de Bach: Wie furchtsam wankten meine Schritte (Les meves passes foren vacil·lants i tremoloses), una extensa ària per a contralt i violins en sordina on Bach utilitza el seu habitual recurs del pizzicato de les cordes per a suggerir les passes, el caminar. Però aquí va més enllà i ens trasllada a un escenari en el qual el creient transita enmig de la foscor, com en una enorme caverna, envoltat de perills desconeguts, dels quals només l'ajuda de Jesús el podrà salvar. Sense dubte, estem davant d'una de les pàgines més singulars de Bach.
Seguirà un nou recitatiu, ara per a tenor titulat Mein Gott, verwirf mich nicht (Déu meu, no te'm treguis del davant), que donarà pas al duet Gott, der du die Liebe heißt (Déu, el nom del qual és Amor), un densíssim moviment semi-canònic on tenor i baix seran acompanyats dels dos oboès i el baix continu, sense cordes. D'aquest duet, qui escriu us recomana l'enregistrament de Helmuth Rilling.
I aquesta bella cantata conclourà amb la darrera estrofa de la coral de Konrad Huber que la ha inspirat, cantada amb una melodia que apareix per primera vegada l'any 1541 a Wittenberg i quatre anys més tard a Leipzig, en un recull de Valentin Babst.
J.M.S.


Cantata BWV 33
ALLEIN ZU DIR, HERR JESU CHRIST
Dominica 13 Post Trinitatis
Estrenada: 13 de setembre de 1724
Text: Anònim, basat en un Himne de Konrad Huber (1540)


1. COR
Només en Tu, Senyor Jesucrist,
Reposa la meva esperança en aquesta Terra.
Sé que Tu ets el meu consol,
I que cap altre consol se m'oferirà.
Des del principi res no ha existit,
Ningú ha nascut en aquest món,
Que em pugui rescatar de la misèria.
A Tu t'imploro,
A Tu, en qui he dipositat la meva confiança.
***
2. RECITATIU (Baix)
Déu i Jutge meu:
Si em preguntes per les teves lleis
Jo no puc
Sense trair la meva consciència
Pretendre seguir-ne una entre mil.
Sóc pobre d'esperit i mancat d'estima,
Els meus pecats són greus i enormes.
Però si el meu cor se'n penedeix
Tu l'ompliràs de joia,
El meu Déu i Baluard,
Amb paraules de perdó.
***
3. ÀRIA (Alt)
Les meves passes són vacil·lants i tremoloses!
Jesús, escolta doncs els meus precs
I parla en favor meu al teu Pare.
El pes dels pecats m'esclafava
I vet aquí que novament me'n salva
La consoladora Paraula de Jesús:
Ell assumeix els meus pecats i els del Món.
***
4. RECITATIU (Tenor)
Déu meu, no te'm treguis del davant
Encara que cada dia incompleixi els teus mandats:
Permet-me romandre davant teu!
M'és difícil de complir la més petita norma,
Però si els meus precs no imploren res més
Que l'ajuda de Jesús,
Llavors cap remordiment podrà
Privar-me de la Fe i l'Esperança.
Concedeix-me com a única misericòrdia
La veritable Fe cristiana!
Ella donarà els seus fruits
I es manifestarà amb obres d'amor.
***
5. DUETTO (Tenor, Baix)
Déu, el nom del qual és Amor:
Encén la meva ànima i deixa
Que el meu Amor s'elevi puixant vers Tu
Per sobre de totes les coses.
Fes que pel meu propi impuls
Estimi als altres més que a mi mateix.
Si els enemics destorben el meu repòs,
Envia'm la teva ajuda!
***
6. CORAL
Gloria al Senyor en la Trona Suprema,
Al Pare de tota Bondat,
I a Jesucrist, el seu Fill estimat,
Qui vetlla tothora per nosaltres,
I a Déu, a l'Esperit Sant,
Qui ens assisteix en tot moment
Per tal que el servim i l'honorem
En aquest Món, i en l'Eternitat.

Traduïda per Josep-Miquel Serra